Naturkosmos köper in och hanterar många olika produkter från ekologiska odlingar. Alla produkter som vi köper in och sedan säljer med benämning eko är alltid ekocertifierade utifrån det regelverk som finns för ekologisk odling. Vi har därmed alltid uppdaterade certifikat på produkten som är utfärdat av olika certifieringsorgan som Ecocert, SKAL, BCS-ökogaranti, Soil association med flera. Dessa organ samverkar genom IFOAM för att alla ska följa samma standard.

Dessa eko råvaror packas sedan om till våra olika varumärken Crearome, Senses by nature och Lendelundens Naturprodukter, och etiketteras utifrån de olika lagstiftningarna.


Livsmedel

Inom EU finns en gemensam EU-märkning för ekologiskt odlade produkter och i Sverige är KIWA ett av flera kontrollorgan. KIWA kontrollerar att vi följer strikta rutiner som t ex full spårbarhet, att alla råvaror är ekocertifierade i sitt ursprungsland osv. Inga matprodukter som marknadsförs som ekologiska får säljas inom EU utan ekokontroll och märkning.


Kosmetik

För kosmetiska produkter inom Crearome (massageoljor, ört och skönhetsoljor) och Senses by nature har vi valt att certifiera med BDIH, som så småningom kommer att heta BDIH cosmos. Här framgår det tyvärr inte hur mycket som är eko men vi har valt att redovisar detta på etiketterna. Läkemedelsverket kontrollerar ännu inte marknadsföring med termer som eko, organic, ekologiskt osv.


För resterande produkter som inte är livsmedel eller kosmetik finns det ingen officiell märkning om man inte väljer att BDIH märka även dessa. Det kommer vi att göra med ett urval av de mindre storlekarna på flera av dessa artiklar som till exempel argan olja, jojoba olja och bivax, för att bara nämna några.

Fram till nu har vi därför istället valt att bli kontrollerade av EcoControl. De certifierar inte produkterna i ursprungslandet men kontrollerar att vi som företag hanterar detta korrekt. EcoControl kontrollerar att det vi säljer som ekologiskt odlat också är det. De går igenom certifikaten från våra leverantörer, våra rutiner och kontrollerar att våra inköp stämmer överens med det vi säljer.
Vi jobbar dock mot att KIWA ska ta över även detta i framtiden.

Någon officiell eko-logga finns inte för icke-livsmedel men vi skriver eko på produkten. Någon myndighet som kontrollerar detta eller några särskilda krav finns inte, så i slutändan är det konsumentverket som fäller för vilseledande marknadsföring mm. Det är ett brott mot marknadsföringslagen att påstå något som inte är sant.