VI BRYR OSS OM!

Crearomes policy är att inte sälja råvaror av animaliskt ursprung, där djur dödas eller plågas för att utvinna råvaran. Vi tar starkt avstånd från alla former av tester med försöksdjur. Redan 1998 skrev vi under ett avtal om att följa den nya internationella standarden för produkter som ej blivit testade på djur. Denna standard ställer stora krav på oss som företag. Svenskt kontrollorgan för den internationella standarden är föreningen Djurens Rätt, i vilken vi dessutom givetvis är medlemmar. Läs mer om vår policy informationsbroschyr nr 7113. Läs mer: www.djurensratt.se

MILJÖANSVAR

Vår miljöpolicy är framtagen utifrån ett helhetsperspektiv på produkterna och deras förhållande till naturen och människor. Vi tror på en hållbar långsiktig utveckling i samhället, och tar vårt ansvar för den påverkan vår verksamhet kan ha på vår omvärld på olika sätt. I praktiken innebär detta bland annat att vi ingår i REPA (återvinningssystem för plastförpackningar), SGÅ (glasåtervinning), samt att vi givetvis följer alla miljölagar och rekommendationer som gäller oss. Nästan alla råvaror vi säljer skall kommer från förnyelsebara källor. Vi arbetar kontinuerligt med att byta ut råvaror mot nya, som belastar miljön och oss människor mindre, t ex konventionellt odlade råvaror till ekologiskt odlade.

LOKALA PRODUCENTER

Vi väljer alltid våra leverantörer i första hand utifrån kvaliteten på deras produkt, vilket ofta innebär att vi köper direkt från olika lokala producenter över hela världen. Ofta har dessa mindre lokala producenter en unik kvalitet på sin råvara, och produktionen är småskalig och ofta ekologisk. Vi har t ex vår egen lavendelbonde i Provence som uteslutande odlar Lavendel för oss. Vår basilikaolja kommer från en lokal bonde i Nepal, och vår eukalyptus hämtar vi givetvis från Australien. Samtliga råvaror kvalitetskontrolleras hos oss innan de säljs vidare till Dig som är kund.

EKOLOGISKT - Ecokontroll

Över 150 av våra råvaror/produkter kommer från ekologiska odlingar och dessa kontrolleras av olika eko-kontrollorgan som Ecocert, Soul Association, BCS-öko-garantie och ett tiotal till. Antalet ekologiska produkter i vårt sortiment ökar för varje år som går.

För att förstärka vår hantering, försäljning av eko-råvaror samt användning av eko-råvaror i olika produkter, har vi inlett en samverkan med ECO-CONTROL som kontrollerar vår hantering av detta. Vi vet att våra kunder litar på oss och vill behålla och stärka detta fina förtroende genom att låta ECO-CONTROL garantera att det vi säljer som ekologiskt odlat också är det. Ecocontrol kontrollerar oss också när det gäller att följa den internationella standarden för råvaror som ej blivit blivit testade på djur!

Målsättningen är att alla våra produkter skall uppfylla de högt ställda kraven från den internationella kontrollorganisationen BDIH, och därmed bära märkningen "kontrollerad naturkosmetik". Mer information om BDIH hittar du på

www.kontrollierte-naturkosmetik.de. Informationen finns på engelska, men kommer även på svenska inom kort.

Råvaruinformation - guide

Crearome har ett stort sortiment av produkter som är helt naturliga, men  så snart vi kommer in på olika kosmetiska råvaror, såsom behandlade naturråvaror, är det svårare att definiera dessa. Exempel på sådana är alla tvättaktiva ämnen som finns i schampon och kroppstvålar - även s k naturtvål. Ursprungsmaterialet kan vara kokos/palmkärnsolja.

Vid framställning av tvättaktivt ämne tar man fram en fettsyra av oljan som sedan ofta omvandlas till t ex en fettalkohol. Fettalkoholen förtvålas sedan till ett tvättaktivt ämne med hjälp av kemikalier. Frågan är då om det färdiga tvättaktiva ämnet fortfarande är naturligt?

Vi vill gärna på ett enkelt sätt berätta mer om våra råvaror och har valt att göra det genom ett “kod”-system där varugruppen eller varan är markerad med följande bokstäver i vår katalog som du kan ladda ner som pdf under fliken Kataloger. Vi har försökt att klassificera våra råvaror utifrån den kunskap vi har just nu.

 

Kod-system till kosmetiska råvaror

A =        Råvaror av animaliskt ursprung som blivit framtagna med hjälp av djur

           utan att de har  blivit dödade, t ex bivax.

N =        Naturråvaror framtagna med naturliga metoder typ destillation, press

           ning, torkning, jäsning, kylning, oljeextraktion och CO 2 extraktion.

           Exempel på dessa är örter, eteriska oljor, kallpressade vegetabiliska

           oljor m fl.

N K =      Naturråvaror framtagna (extraherade) med kemikalier såsom lös-

           ningsmedel som dock inte finns kvar i naturråvaran, t ex jasmin

           absolu och ros absolu.

N B =      Naturråvaror behandlade för att få fram andra kvalifikationer hos

           råvaran, t ex omvandling av palmfett till emulgeringsmedlet MF-fett.

N S =      Naturråvaror behandlade och sammankopplade med kemikalier/syn-

           tetiska råvaror, t ex omvandling av kokosfett till tvättaktiva ämnen

           såsom Betain, omvandling av guarmjöl till kosmetiskt guarmjöl.

S =        Syntetiska råvaror som är framställda på fabrik. Utgångsmaterialet

           kan vara naturråvaror eller råvaror från den petrokemiska industrin. Exempel på dessa är propylenglykol som finns i t ex glycerintvål.

N I =      Naturidentiska råvaror. Syntetiskt framställda efterlikningar av natur-

           liga ämnen, t ex naturidentiskt E-vitamin.

 

Vill du veta mer om de olika råvarorna så kan du läsa mer under  Recept/Info samt i våra böcker.