Integritetspolicy enligt GDPR-lagen.

 

Nedladdningsbar pdf

Naturkosmetikkompaniet Naturkosmos AB´s behandling av dina personuppgifter

Naturkosmetikkompaniet Naturkosmos AB (nedan kallat Naturkosmos) värnar om din
personliga integritet. Vi är öppna och ärliga med vad vi gör med dina personuppgifter, dvs vi
säljer inte dina personuppgifter till andra företag och att vi följer GDPR.

När du blir kund hos oss, köper varor eller tjänster, så accepterar du vår datapolicy och vår
behandling av dina personuppgifter.

Du godkänner också att Naturkosmos kommunicerar med dig via mail, telefon, brev och sms
via de uppgifter som du har lämnat till oss.

Vid frågor om Intergritetspolicy/personuppgifter kontakta oss via:
GDPR@naturkosmos.se eller skicka brev till:
Naturkosmetikkompaniet Naturkosmos AB
Att: GDPR
Ullevi Enestorp 3
594 91 Gamleby

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Naturkosmetikkompaniet Naturkosmos
AB, org. nr 556318-3259.

Information som vi samlar in om dig som kund:

Vilka personuppgifter vi behandlar/samlar in beror på om du är kund eller om du också har
anmält dig till vårt nyhetsbrev (vilket du kan göra om du har skapat ett inlogg på vår hemsida
och markerat att du önskar att få nyhetsbrev via e-post).

De grunduppgifter vi sparar/behandlar om dig är namn och adress.
Om du har valt att lämna ut din e-postadress, telefonnummer och mobilnummer till oss så
sparar vi även dessa för att kunna komma i kontakt med dig vid behov och ge dig bästa
möjliga service som kund.
Om du har ansökt om att få faktura från oss och då lämnat ditt personnummer så sparar vi det.

Information som vi sparar om dig som kund och varför:

Vi sparar data så länge det är nödvändigt för det syfte för vilket data samlades in eller för att
utföra våra åtaganden.
Vi sparar data så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt gällande
redovisningskrav.
Även olika garantitider/reklamationer/restorderhantering på varor och tjänster spelar in.

Vi sparar kundnummer, ordernummer, kundkategori, produktval, sök- och kundbeteende på
vår webbplats, ip-adress samt din kommunikation med oss.

Naturkosmos integritetspolicy

Vi använder dina personuppgifter för att kunna hantera ditt köp hos oss inkl. att behandla din
order, och eventuella returer och reklamationer.
Om du har lämnat e-post eller mobiltelefonnummer så används den även för att hålla dig
uppdaterad om skickas och vid leveransavisering via tredje part (transportbolag).

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

Vi vill erbjuda våra kunder olika betalningsalternativ och om kunden ber om detta och lämnar
sitt personnummer så kommer vi att analysera om det finns möjlighet till detta. Vi gör då
kreditupplysning via tredje part (kreditupplysningsbolag). Detta för att förhindra bedrägerier.
Laglig grund för detta: följa lagstiftning och rättslig förpliktelse.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via vår kundservice,

via e-post, telefon och olika sociala medier.
Vi använder dina personuppgifter för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den
lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp på vår hemsida.

Vi använder dina personuppgifter för att bekräfta din adress med extern partner.
Grund för detta: intresseavvägning

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag
och myndighetsbeslut.
Laglig grund för detta: följa lagstiftning och rättslig förpliktelse.

Har du anmält dig till att få nyhetsbrev av oss så sparar vi dessa uppgifter för att kunna ge dig
bästa möjliga service.

Vilka rättigheter har du och hur gör du?

Som kund hos Naturkosmos har du vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina
personuppgifter. Kontakta Naturkosmos via vår Kundservice GDPR@naturkosmos.se eller
skicka brev till:
Naturkosmetikkompaniet Naturkosmos AB
Att: GDPR
Ullevi Enestorp 3
594 91 Gamleby

Rätt till tillgång av personuppgifter

Som kund hos Naturkosmos har du rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har
registrerade på dig.

Rätt till rättelse

Om dina personuppgifter inte är korrekta eller ofullständiga så har du rätt att få dessa rättade.

Rätt till radering (rätten att bli ”bortglömd”)
Som kund hos Naturkosmos har du rätt att få dina personuppgifter raderade.
Detta om datan är oväsentlig för det syfte som den insamlades för.
Det kan finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera alla/delar av dina
personuppgifter.
Dessa skyldigheter kan komma från skattelagstiftning, bokföringslagstiftning m.m.
I detta fall används så få personuppgifter som möjligt och då enbart för att uppfylla dessa
skyldigheter.

Naturkosmos integritetspolicy

Rätt till invändning

Om du har anmält dig till att få Nyhetsbrev från oss så alltid avregistrera dig från dessa.
Om du inte vill ha utskick via post från oss så kontakta oss enl ovan så avregistrerar vi dig
från detta.

Rätt till dataportabilitet
När vi lagrar dina personuppgifter enligt ovan så har du rätt till sk dataportabilitet.
Dvs du kan få ut de personuppgifter som du själv har lämnat ut till oss i maskinläsbart format

Förändring av personuppgiftshantering

Om Naturkosmos ändrar sin hantering av personuppgifter så får du som kund information om
detta.
Vi uppdaterar vår Integritetspolicy regelbundet och datum för sista uppdatering står längst ner
i detta dokument.
Det finns även publicerat på www.naturkosmos.se

Cookies

På vår hemsida använder vi oss av cookies. Läs mer om detta på vår hemsida

www.naturkosmos.se

Tredje part
Personuppgifter kan komma att delas med tredje part.
Det gäller då främst transportbolag, kreditupplysningsföretag, IT-relaterade tjänster, t.ex.
lagring och underhåll, serviceföretag, myndigheter och ev. inkassobolag.
Även våra dotterbolag (Green Senses eko Spa by Lendelund AB org nr.556520-3352 och
Lendelundens Naturprodukter AB org.nr 556698-9579) kan komma att ta del av
personuppgifter. Grund till detta: intresseavvägning.
Dessa företag är skyldiga att behandla dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Naturkosmos kommer inte att sälja dina personuppgifter.

Naturkosmos integritetspolicy

Senast uppdaterad 2018-05-17