Grundkurs Ayurveda

Befrämja dig själv och din egen hälsa utifrån den gamla indiska traditionen. 

 

Dag 1:

 

 • Inledning; historisk bakrund. ca 30 min.
 • Grundläggande genomgång av synen på hälsa och sjukdom inom Ayurveda. (Hur man kan förbättra sitt allmäna välmående, stärker upp mot - och förebygger eventuella sjukdomstillstånd och annan ohälsa) ca 30-40 min
 • Fördjupad genomgång av de 3 doshorna; Vata, Pitta och Kapha. Förstå hur de fungerar i vår kropp och hur de påverkar vår hälsa positivt kontra negativt. Lära oss att förstå vår egen grundläggande konstitution(prakruti) som i sin tur påverkar var vi lättast får obalanser(vikruti) och hur vi kan moverka att det händer i vår vardag. 4,5 timmar (hälften före och hälften efter lunch)
 • Lite teori kring yoga, avslappning och meditationens positiva egenskaper och sedan en kortare prova-på meditation. ca 1 timme

 

 

Dag 2:

 

 • Matsmältningen enligt Ayurvedisk lära. Hur man inom Ayurveda ser på matens påverkan på hälsan. (När man äter på dagen, hur mycket, vad man äter mm). Matsmältningens olika faser. Hur man främjar en väl fungerande mage utifrån den egna personliga grundkonstitutionen (prakruti). 2 Tim (därtill lite om örter i mån av tid).
 • Dygnet och årstidernas påverkan enligt ayuveda ca 40 min
 • Fortsatt fördjupning i vata, pitta, kapha. Även grundläggande om sjukdomar relaterade till olika doshas. Fram till lunch.
 • LUNCH
 • Grundläggande om smakernas påverkan på vår hälsa och hur man kan balansera de olika doshorna efter grundsmakerna.1,5 tim
 • Hur kan en dag enligt ayurveda se ut. Detox enligt de olika konstitutionerna (vata, pitta, kapha) ca 2 tim
 • Tankar och frågor kring ayurveda meditation och avslutning

   

  Grundkurs Ayurveda

  Befrämja dig själv och din egen hälsa utifrån den gamla indiska traditionen. 

   

  Ayurveda är Indiens klassiska system för att skapa hälsa, bota fysiska och psykiska sjukdomar och skapa balans på många olika plan.

  Man skulle också lite nyktert kunna kalla Ayurveda för "avancerat sunt bondförnuft" med mycket logik. Det bygger på ett synsätt där alla sjukdomar i grunden är symtom på olika obalanser i kroppen. 

   

  Behandlar man en sjukdom behandlar man således inte bara symtomen utan också den bakomliggande obalansen som man menar är själva roten till problemet.

  Man försöker förebygga att det uppstår sjukdom genom att behandla obalansen så tidigt som möjligt

  Enligt Ayurveda föds vi också med en unik grundkonstitution som påverkar var vi lättast får obalanser. Kunskap om den egna grundkonstitutionen kan motverka att denna försätts ur balans via bland annat korrekt kost och rutiner.
  Grundkonstitutionen baseras på tre doshas eller doshor - vata (rymd och luft) - pitta (eld och vatten) och kapha (jord och vatten).  Alla föds med en unik mängd av dessa doshor. Detta gör att samma sjukdom kan ha olika grundorsaker.

   

  Inom Ayurveda fokuserar man inte enbart på sjukdom kontra god hälsa utan även på hur man kan förbättra sitt allmänna välmående genom rätt kost, motion, vila meditation och så vidare.

   

  I Roots of Love's Ayurveda grundkurs går vi igenom hur man själv kan förstå sin grundkonstitution (vata - pitta - kapha) och vilka obalanser man har. Hur man med enkla medel kan korrigera dessa och hur man kan förbättra sin hälsa i vardagen och med vilka produkter

  Vår förhoppning är att denna kurs kan hjälpa deltagarna att själva kunna skapa en grund för bättre hälsa och välmående samt ge sig själva mer välförtjänt kärlek i form av ett mer aktivt lyssnande på den egna kroppen.