Finn

 

CO2 extraktion

Vegetabiliska oljor och extrakter kan extraheras ur en råvara, t ex ett frö, genom CO2 extraktion istället för genom pressning. En naturlig gas (koldioxid som finns i luften) komprimeras och blir flytande och med den extraheras oljan ut ur nyponfröna. Efter extraktionen avlägsnas koldioxiden från oljan.

 

 

Framställning av eteriska oljor och äkta aromaämnen

 

 

Concret och absolu
Framställs främst av färska växtmaterial. Det går till så att växtdelarna blandas med ett lättflyktigt lösningsmedel såsom hexane, benzen eller petroleumeter. Blandningen får sedan dra, därefter silas och indunstas den under vakuum för att få bort lösningsmedlet. Den färdiga produkten CONCRET
innehåller ca 50% vax och ca 50% eterisk olja/ aromämnen och har en krämig konsistens. Nästa steg är att blanda concreten med alkohol (etanol). Aromämnena dras till alkoholen medan vaxämnena löses dåligt i den. Alkoholen separeras sedan bort från vaxämnena och blandningen indunstas under vakuum. Kvar är aromämnet; eterisk olja och ca 2 % vaxämnen. Detta kallas för ABSOLU. Rosor extraherade på detta sätt kallas ”rose absolu” medan en destillerad rosolja kallas ”rose otto”. På samma sätt kallas extraktion av pomeransblommor ”orangeblom absolu” och destillerad olja ”neroli”. 

Resinoid
De extrakter som utvinns med lösnings- medel från växter som innehåller vad vi på svenska kallar harts och balsam, kallas resinoider. En färdig resinoid innehåller fettlösliga ämnen såsom eterisk olja, vax, färg och små mängder harts. Den tillverkas från ”dött” växtmaterial typ bensoeharts, styraxharts och tonkabönor.
Genom destillering av samma material kan man också tillverka eterisk olja t ex olibanumolja av olibanumresin och myrraolja av myrraresin.
Resinoider och absoluer används främst som ett fixativ och som en väldoftande komponent i doftblandningar typ parfym, rökelse och potpourri.